Καλές Γιορτές με Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη. Απολαυστικές Πλήρεις Ανάσες.
Το στούντιο θα παραμείνει κλειστό από 15 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου.
Να είστε καλά και να κάνετε την πρακτική σας όπου κι αν βρίσκεστε.
Merry Christmas and a New Year with Health, Love and Peace. 
The studio will remain closed during 15December-10 January. Enjoy your breath and practice wherever you are.
Ξεκινάμε!
Γιόγκα Ι: Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:30-21:00 
Γιόγκα ΙΙ: Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00-10:30
Από τις 25 Οκτωβρίου Γιόγκα για Υγεία:  Τρίτη 11:00-12:15 και Πέμπτη στις 17:30-18:45
Παρακαλώ επικοινωνείστε για να διασφαλίσετε τη θέση σας.
Starting again!
Yoga I: Monday and Wednesday 19:30-21:00
Yoga II: Tuesday and Thursday 09:00-10:30
From 25 October onwards Yoga for Health Tuesday 11:00-12:15 and Thursday 17:30-18:45
Confirm your participation to reserve your space. 
Τα μαθήματα Γιόγκα θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημερομηνίες για τον Οκτώβριο:
1-8 Οκτωβρίου Τρίτη& Πέμπτη 8:45-10:15, Τετάρτη 20:00-21:30
Από 17 Οκτωβρίου θα δημιουργηθούν περισσότερες ομάδες οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
October classes 1-8 October and 17 October onwards
Τα μαθήματα συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο κάθε Τρίτη και Πέμπτη πρωί στις 8:45 και Τετάρτη απόγευμα στις 20:00. Επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.

Yoga classes in September every Tuesday and Thursday at 8:45 and Wednesday at 20:00. Please confirm your participation
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι τις 10 Αυγούστου και μετά ξανά τον Σεπτέμβριο. Η πρακτική όμως συνεχίζεται....
Yoga classes will stop between 10 -30 August. Practice carries on.....