Πρόγραμμα μαθημάτων από 1η Οκτωβρίου

Πρωινά τμήματα Τρίτη & Πέμπτη 9:00-10:30
Γιόγκα Ι: Δευτέρα & Πέμπτη 20:00-21:30
Γιόγκα για υγιή σπονδυλική στήλη Τετάρτη 16:20-17:40
Γιόγκα ΙΙ : Τρίτη 16:30 - 18:00 (κατόπιν συνεννόησης)

Τα μαθήματα θα διακοπούν από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου λόγω γιορτών.

Πρωινά τμήματα μπορούν να παρακολουθήσουν όλες και όλοι, προτιμότερο να έχουν ήδη παρακολουθήσει για ένα εξάμηνο.

Γιόγκα Ι απευθύνεται σε όλες και όλους ανεξάρτητα εμπειρίας και φυσικής κατάστασης.  
Γιόγκα για υγιη σπονδυλική στήλη απευθύνεται σε όλες και όλους και σε άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις με το σώμα τους και την σπονδυλική τους στήλη.

Γιόγκα ΙΙ για άτομα που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα τουλάχιστον ένα χρόνο, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στο σώμα τους και έχουν αποφασίσει να εξασκούνται και σε προσωπική βάση

Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα θα προγματοποιείται 2ωρο εργαστήρι με διαφορετικό θέμα κάθε φορά:
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 19:00-21:00 βιωματικό εργαστήρι  με θέμα "Πως μπορώ να ωφεληθώ από τη Γιόγκα?" 
Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 18:00-19:30 "Διαλογισμός" 
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 16:30-18:30 "Χορός"

Επικοινωνείστε για την συμμετοχή σας


Program for October - December 2012

Morning classes: Tuesday &  Thursday 9:00-10:30
Yoga I: Monday & Thursday 20:00-21:30
Yoga for a healthy spine Wednesday 16:20-17:40
Yoga II: Tuesday & Thursday 16:30-18:00 (please confirm)

Morning classes for all people, preferable with some experience

Yoga I for all irrespective of experience and physical condition.

Yoga for a healthy spine for all and those that face challenges with their body

Yoga II for experienced practitioners with at least one year of continuous practice and willing to have their own practice

A 2hour workshop will take place every first Friday of the month:
Friday 5 October 19:00-21:00 "How can I benefit from practising yoga?" 
Friday 9 November 18:00- 19:30 "Meditation"
Friday 7 December 18:30-20:30 "Dance"

Contact us in order to confirm your place