Συνάντηση Ομάδας Διαλογισμού

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου θα συναντηθεί η ομάδα διαλογισμού στις 19:30.
Είστε ευπρόσδεκτες/οι αν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε διαφορετικές πρακτικές και να βάλετε το διαλογισμό στη ζωή σας.