Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλες και όλους.
Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη και Φως.
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά από την Δευτέρα 28 Απριλίου.