Το πρόγραμμα την βδομάδα 18-24 Aυγούστου διαμορφώνεται ως εξής:
Τετάρτη και Παρασκευή στις 20:00
Πέμπτη και Σάββατο στις 9:00


During the week 18-24 August the schedule has as follows:
Wednesday and Friday at 20:00
Thursday and Saturday at 9:00