Καλές ανάσες. Καλό καλοκαίρι.
Τα μαθήματα Γιόγκα συνεχίζουν 12 Ιουλίου. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη (και μερικά Σάββατα) στις 9:00 και κάθε Τετάρτη στις 20:00.Enjoy your breath. Enjoy summer.
 Yoga classes will resume on July the 12th. Classes every Tuesday, Thursday and some Saturdays at 9:00 and every Wednesday at 20:00.