Κάθε στιγμή έχεις επιλογή!

Τα μαθήματα γιόγκα θα συνεχίσουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.


Every moment you have a choice!

Yoga classes again after the 15th of September.