Την Παρασκευή 7 Απριλίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 18.30. Ολες και όλοι ευπρόσδεκτοι. Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.


Meditation group meets on Friday 7 April at 18.30. Please confirm your participation.