Την Παρασκευή 2 Ιουνίου συναντιόμαστε στις 18.00 για να προετοιμαστούμε με κατάλληλες θέσεις και αναπνοές για την πρακτική του διαλογισμού που θα ακολουθήσει στις 19.00. Μπορείτε να συμμετέχετε στη μία ή και στις δύο πρακτικές. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας.

On Friday 2 June we meet at 18.00 to practice (asana and pranayama) and prepare for meditation at 19.00. Please confirm your participation at either or both practices.