Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου στις 7:30 το πρωί Γιόγκα για ενεργοποίηση. Ενας ωραίος τρόπος να ξεκινήσουμε την μέρα μας. Την ίδια μέρα στις 18:00 συναντιέται η ομάδα διαλογισμού.

On Friday 6 October an early yoga class at 7:30, a refreshing way to start our day. On the same day at 18:00 Meditation group meets.