Την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 18.00 Γιόγκα σε καρέκλα. Ευπρόσδεκτες/οι όσες/οι περνάνε πολλές ώρες της μέρας καθιστοί και όσοι αντιμετωπίζουν φυσικές προκλήσεις που δεν τους επιτρέπουν να κινούνται με άνεση από την ξαπλωτή στην όρθια θέση. Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.


On Thursday 1st March at 18.00 Chair Yoga. Please confirm your participation.