Το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 10:15 θα κάνουμε πρακτική με το Χαιρετισμό του Ηλιου και την απαγγελία mantras. Surya Namaskara & bija mantras.
Στις 11.15 θα γίνει μία εισαγωγή σε αναπνευστικές τεχνικές και πρακτική διαλογισμού. Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.

On Saturday 17 March we will practice Surya Namaskara with bija mantras at 10.15 and at 11.15 there will be an introduction in breathing and meditation. Please confirm your participation