Αγάπη Χαρά Υγεία και Φως για σένα και όλο τον κόσμο

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου

Εως τότε απόλαυσε την αναπνοή σου και κάνε έστω και λίγα λεπτά πρακτικήςLove Peace Health and Light for you and the whole world

Yoga lessons will continue from Monday 7 January onwards

Until then enjoy your breath and practice even for a few minutes