Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στις 18:30 θα απολαύσουμε την ελεύθερη κίνηση του σώματος μας.

Θα κινηθούμε ελεύθερα χωρίς σκέψη σε ένα μουσικό ταξίδι στα 7 κέντρα ενέργειας (chakras).

Ενας δυνατός μουσικός διαλογισμός για την ενεργοποίηση σώματος, νου και πνεύματος.

Αν ενδιαφέρεσαι  να συμμετέχεις παρακαλώ ενημέρωσε μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος.

On Friday  11 January at 18:30 we will enjoy the free movement of our body dancing through the 7 chakras.

A powerful musical meditation activating body, mind and spirit.

If you are interested to participate please confirm by Thursday 10 January. Space is limited.