Την Παρασκευή 1η Μαρτίου στις 18:00 θα συναντηθούμε για την ομαδική μας συνάντηση διαλογισμού.

Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες για την πρακτική μας, να προετοιμάσουμε το σώμα μας για να παραμείνει σε μία θέση διαλογισμού και να απαγγείλουμε ένα μάντρα μαζί.

 Τα μάντρα αποτελούν  ήχους, λέξεις ή σύνολα λέξεων που λέγεται ότι έχουν την δυνατότητα πνευματικής μεταμόρφωσης.

Παρακαλώ ενημερώστε αν θα παρευρεθείτε. 

On Friday 1st of March at 18:00 we will meet to meditate together.

We will have the chance to share our experiences regarding our practice, to prepare our bodies to stay still in a meditation pose and to chant a mantra together.

Please inform if you are planning to attend.