Την Κυριακή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Πανελλαδικός Διαλογισμός για
«Ειρήνη - Ευηµερία - Αγάπη - Πνευµατική Αφύπνιση για την Ελλάδα και Όλο τον Πλανήτη»
Η ομάδα διαλογισμού Ζακύνθου συντονίστηκε σε αυτό το διαλογισμό από τη Ζάκυνθο εκείνη την υπέροχη ανοιξιάτικη μέρα.