Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου.
Η συνάντηση της ομάδας διαλογισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 19:00 και το πρωινό μάθημα στη φύση το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 9:00


No classes between 27 June and 3 July. Meditation group will meet on Friday 4 July at 19:00 and morning class in nature on Saturday 5th of  July at 9:00.