Την Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα γιόγκα.

There will be no classes on Monday the 27th and Tuesday the 28th of October.