Με επίγνωση...

Κινείσαι, παραμένεις ακίνητη. Όταν συμβαίνει με επίγνωση τότε είναι Γιόγκα.

No matter how you move. No matter how you stay still. If in awareness it is yoga.