Συναντήσεις ομάδας διαλογισμού

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 19:00 συναντιέται η ομάδα διαλογισμού. "Διαλογισμός στην Σιωπή"
Θα αφήσουμε την Σιωπή και την ενέργεια της ομάδας να μας οδηγήσει στην πρακτική μας χωρίς εξωτερική καθοδήγηση.
On Friday 31 October at 19:00 we will meet to meditate in Silence