Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 18:30.
Η ομάδα είναι ανοικτή σε παλιά και νέα μέλη που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν διάφορες διαλογιστικές πρακτικές και να βάλουν το διαλογισμό στη ζωή τους.
Αυτή την φορά θα μιλήσουμε για τα κέντρα ενέργειας ή τσάκρας και θα ακολουθήσει η πρακτική. 
Παρακαλώ ενημερώστε για τη συμμετοχή σας. 
Περισσότερες πληροφορίες στο +30 6974513944
On Friday 7th of November the meditation group will meet at 18:30.
 The group is open to old and new members that want to share different meditation practices and to bring meditation into their lives. 
This Friday meditation on chakras.
Please inform if you are going to attend.
 Furher information at +30 6974513944