Συνάντηση ομάδας διαλογισμού και μάθημα Ται Τσι

Αυτή την Παρασκευή  16 Ιανουαρίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 18:00. Στόχος να μοιραστούμε διαφορετικές πρακτικές διαλογισμού και να βάλουμε το διαλογισμό στη ζωή μας.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η ομάδα Tai Chi στις 14:30

Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας

On Friday 16 January  meditation group meets at 18:00. We share different meditation practices and 
encourage the practice on a daily basis.

On Saturday 17 January Tai Chi class starts at 14:30

Please confirm your participation