Την Παρασκευή 3 Απριλίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 19:00

Την Μεγάλη βδομάδα θα πραγματοποιηθούν τα εξής μαθήματα:
Μεγάλη Δευτέρα Γιόγκα για υγεία 10:30     Γιν Γιόγκα (Σ.Σ) 20:00
Μεγάλη Τρίτη     Γιόγκα Ι & ΙΙ 9:00
Μεγάλη Τετάρτη                                     Γιόγκα Ι στις 20:00
Μεγάλη Πέμπτη  Γιόγκα Ι & ΙΙ 9:00

Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.

                       Καλό Πάσχα με Aγάπη και Φως


On Friday 3 April meditation group meets at 19:00

The week before Easter the following classes will take place:
Monday Yoga for Wellness 10:30                   Yin Yoga for the spine 20:00
Tuesday Yoga I&II 9:00
Wednesday                                 Yoga I 20:00
Thursday Yoga I&II 9:00

Happy Easter full of love and light