Τη βδομάδα 27 Απριλίου έως 4 Μαίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα Γιόγκα.

Την Τρίτη 5 Μαίου Γιόγκα Ι&ΙΙ στις 9:00,  Γιόγκα για Υγεία στις 10:30
Την Τετάρτη 6 Μαϊου Γιόγκα Ι στις 20:00
Την Πέμπτη 7 Μαϊου Γιόγκα Ι&ΙΙ στις 8:00
Την Παρασκευή 8 Μαϊου Γιόγκα για όλες και όλους στις 18:00 και η ομάδα διαλογισμού στις 19:45

Απόλαυσε την αναπνοή σου και την πρακτική σου στο σπίτι ή στη φύση!


No yoga classes between 27 April and 4 May

Tuesday 5 May Yoga I&II at 9:00, Yoga for Health at 10:30
Wednesday 6 May Yoga I at 20:00
Thursday 7 May Yoga I&II ατ 8:00
Friday 8 May Yoga for Health at 18:00, Meditation group at 19:45

Enjoy your breath and your practice indoors or in nature!