Συνεχίζουμε κανονικά με το καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Classes flow normally. See Summer Schedule