Την Παρασκευή 29 Μαίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 20:00. Θα προηγηθεί στις 18:30 για όσες και όσους ενδιαφέρονται χορός-ελεύθερη κίνηση στα επτά κέντρα ενέργειας. Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή αν θα παρεβρεθείτε.On Friday 29 May Meditation group meets at 20:00. Ατ 18:30 there will be dance/free movement on chakras. Please confirm your participation.