Την Δευτέρα 8 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Γιόγκα. Το μάθημα Γιόγκα για Υγεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου την ίδια ώρα.
There will be no classes on Monday 8 June. Yoga for Wellness will take place on Tuesday 9 June same time.