Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ελεύθερο μάθημα Γιόγκα για όλες και όλους στις 9:00 στο Ακρωτήρι. Στις 10:30 θα ακολουθήσει διαλογισμός - θετική προβολή για την Ελλάδα. Παρακαλώ επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.

On Saturday 4th of July there will be an open yoga class for everybody at 9:00. At 10:30 meditation/ visualization for Greece. Please confirm your participation.