Χαλάρωση διακοπές ξεκούραση
Ολοι τις έχουμε ανάγκη!
Τα μαθήματα θα διακοπούν από τις 14 Αυγούστου έως τις 24 Αυγούστου.
Καλό καλοκαίρι!
No classes between 14-24 August
Enjoy this summer!