Γιόγκα για Υγεία

Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Γιόγκα για Υγεία. Απευθύνεται σε όσες και όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους, την αναπνοή τους το μυαλό τους μέσα από θέσεις , κινήσεις, αναπνοές και βαθειά χαλάρωση που γίνονται με πλήρη σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της καθεμίας και του καθενός. Ατομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες φυσικές προκλήσεις είναι ευπρόσδεκτα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας.
Monday 30 November at 10:30 "Yoga for Wellness". You are welcome to join if you want to connect deeper with your body, your breath and your mind. Practice consists of postures, movements, breathing and deep relaxation with full respect.If you are facing physical challenges you are very welcome to join with the consent of your doctor. Please confirm your participation