Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 18:15 θα γνωρίσουμε τις "5 Θιβετιανές" ασκήσεις: Μία σειρά από δυναμικές επαναλαμβανόμενες ασκήσεις που έχουν χαρακτηριστεί σαν την "πηγή της νιότης". Μπορείτε να συμμετέχετε εφόσον ασκείστε ήδη στη γιόγκα και έχετε καλλιεργήσει το σεβασμό στο σώμα. Θα ακολουθήσει Yoga Nidra ή βαθειά χαλάρωση και η ομάδα του διαλογισμού θα ξεκινήσει στις 19:00. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας για το πρώτο μέρος γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος.

On Friday 4 December at 18:15 we will practice the "5 Tibetans". Yoga Nidra or deep relaxation will follow and the meditation group will meet at 19:00. Please confirm your participation for the first part if you are already practicing yoga and have full respect to your body. Space is limited.