Από την Δευτέρα 9 Μαϊου θα πραγματοποιούνται οι εξής ομάδες στο Ακρωτήρι:
Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:30
Τρίτη και Πέμπτη (μερικές βδομάδες και Σάββατο) στις 9:00

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ


HAPPY EASTER FULL OF HEALTH AND JOY

As of Monday 9 May the following classes will take place in Akrotiri:
Monday and Wednesday at 19:30
Tuesday, Thursday (some weeks Saturday) at 9:00