Την Παρασκευή 8 Απριλίου συναντιέται η ομάδα διαλογισμού στις 19:00. Θα ασκηθούμε στην πρακτική του ¨Ηρεμου Νού".
Η ομάδα είναι ανοικτή σε όσες και όσους ασκούνται ήδη ή ενδιαφέρονται να βάλουν το διαλογισμό στη ζωή τους.

Meditation group meets on Friday 8 April at 19:00. Please confirm your participation