Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 17.00 συναντιέται η ομάδα διαλογισμού. Ευπρόσδεκτοι όλοι και όλες που ενδιαφέρονται να βάλουν το διαλογισμό στη ζωή τους. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας.
Meditation group meets on Friday 2 December at 17.00. Open to all. Please confirm your participation.