Το πρόγραμμα για τις επόμενες δύο βδομάδες διαμορφώνεται ώς εξής;
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου: 11:00 Γιόγκα για Υγεία,  19:30 Γιόγκα Ι
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου: 9:00 Γιόγκα ΙΙ
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου : 9:30 Γιόγκα για Ολες και Ολους (εφόσον υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή)

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου: 19:30 Γιόγκα Ι
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου: 9:00 Γιόγκα ΙΙ,  18:30 : Γιόγκα για Υγεία