Η ομάδα Διαλογισμού θα συναντηθεί την Παρασκευή 4 Μαίου στις 19.30. Ανοικτή σε όλες και όλους. Δεν απαιτείται εμπειρία.
Meditation group meets on Firiday 4th May at 19.30. Open to all. No previous experience required.