Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι τις 10 Αυγούστου και μετά ξανά τον Σεπτέμβριο. Η πρακτική όμως συνεχίζεται....
Yoga classes will stop between 10 -30 August. Practice carries on.....