Τα μαθήματα συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο κάθε Τρίτη και Πέμπτη πρωί στις 8:45 και Τετάρτη απόγευμα στις 20:00. Επικοινωνείστε για τη συμμετοχή σας.

Yoga classes in September every Tuesday and Thursday at 8:45 and Wednesday at 20:00. Please confirm your participation