Τα μαθήματα Γιόγκα θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημερομηνίες για τον Οκτώβριο:
1-8 Οκτωβρίου Τρίτη& Πέμπτη 8:45-10:15, Τετάρτη 20:00-21:30
Από 17 Οκτωβρίου θα δημιουργηθούν περισσότερες ομάδες οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.
October classes 1-8 October and 17 October onwards